Vzhľadom k množstvu žiadostí o dotáciu predlžujeme termín podania žiadosti zo 7 na 30 a viac dní.

Dotácie na zateplenie a obnovu rodinných domov

Aj vy môžete ušetriť na energiách vďaka obnove vášho rodinného domu.

Ministerstvo životného prostredia SR sa rozhodlo poskytovať dotácie na zateplenie rodinného domu a komplexnú obnovu domov - od zateplenia, cez výmenu okien až po zelenú strechu. Efektívnejším využívaním energie ušetríte vaše peniaze aj prírodu, čím prispejete k lepšej budúcnosti. S dotáciou na zateplenie to budete mať o 60 až 95 % lacnejšie.

19000

maximálna výška príspevku na obnovu rodinného domu

30000

počet plánovaných obnovených domov do 2026

Prečo by ste mali obnoviť svoj dom s využitím dotácie?

Na Slovensku je vystavených znečisteniu ovzdušia viac obyvateľov než v Európskej únii aj kvôli nevhodnému spôsobu využívania energie. 

 • Vďaka dotácii na zateplenie a obnovu domu zaplatíte o 60 - 95 % menej
 • Ušetríte na nákladoch na energie
 • Znížite energetickú náročnosť vášho domova.
 • Bude dochádzať k nižším únikom tepla a energie.
 • Znížite emisie CO2, čím prispejete k lepšej budúcnosti vás aj vašich detí.
 • Pomôžete zvýšiť kvalitu životného prostredia.
 • Zhodnotíte svoju nehnuteľnosť a nebudete musieť takmer nič investovať.
01.

Chcete si zatepliť dom a ušetriť tak na nákladoch na energie.

02.

Vyplníme za vás žiadosť, vypracujeme vám všetky potrebné dokumenty a úspešne získame príspevok.

03.

Zateplíme vám dom a vykonáme všetky vami žiadané úkony potrebné k nižšej energetickej náročnosti vášho domova.

04.

Máte zateplený dom.

S čím vám pomôžeme my?

Ponúkame komplexné služby k zatepleniu a obnove vášho domova spolu s vybavením dotácie, aby ste ušetrili čo najviac peňazí. Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili čo najvyššiu energetickú efektivitu budovy.

Diagnostika objektu

Návrh opatrení

Projekcia

Dotácia

Realizácia

Certifikácia

Postup získania dotácie na obnovu domu

01.

Vyplníte formulár, na základe ktorého sa s vami spojíme a získame od vás potrebné informácie.

02.

Zhodnotíme energetický stav vášho domu, ktorý odrazovým mostíkom pri následnom hodnotení energetickej úspory a udelení certifikácie.

03.

Vypracujeme projekt na zateplenie a obnovu vášho domu. Projekt je povinnou súčasťou pre udelenie dotácie.

04.

Do 7 pracovných dní pre vás spracujeme všetky podklady k žiadosti o dotáciu a podáme žiadosť za vás.

05.

Na základe dohody zrealizujeme všetky potrebné práce na vašom dome.

06.

Spracujeme energetický certifikát. Certifikát je jednou zo základných podmienok udelenia dotácie.

Nechajte zateplenie svojho rodinného domu na odborníkov

 • kvalita práce
 • odborná spôsobilosť
 • bezstarostnosť
 • finančná výhodnosť
 • vybavenie dotácie
 • úspora
 • všetko pod jednou strechou - komplexná služba na kľúč

Ukážky realizácií

web hlina 2web hlina

Rodinný dom v Námestove

celková rekonštrukcia

zateplenie

nová strecha a okná

tepelné čerpadlo

Úspora: 70%

predpo

Rodinný dom

celková rekonštrukcia

zateplenie

nová strecha a okná

výmena kotla

podlahové kúrenie

Šetrenie energie: 45%, energ. trieda A1

Plná výška dotácie

pred2po2

Rodinný dom

zateplenie

výmena kotla

oprava strechy

výmena okien

podlahové kúrenie

Šetrenie energie: 65%

Dotácia: 19 000€

Podmienky k získaniu dotácie na zateplenie domu a jeho obnovu

Dotácie na zateplenie a obnovu rodinného domu môžete získať za týchto podmienok

 1. Váš dom sa nachádza na území Slovenskej republiky a eviduje sa ako „rodinný dom“ v liste vlastníctva (dotáciu nemôžete využiť na chaty, letné terasy, pivnice, záhradné domčeky a pod.)
 2. Dom bol skolaudovaný pred rokom 2013
 3. Ako žiadateľ musíte mať v rodinnom dome trvalé bydlisko viac ako 1 rok. (platí iba pre poskytnutie zvýšenej intenzity pomoci)
 4. Dom musí byť využívaný v prevažnej miere na bývanie, teda nie je na viac ako 20% jeho kapacity využívaný na hospodársku činnosť
 5. Pred obnovou musíte mať vystavené projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát odborne spôsobilou osobou
 6. Stavebné práce museli začať po 1. februári 2020, objednané zariadenia museli byť taktiež objednané po tomto dátume

Čo musíte dodržať pri obnove, aby ste získali dotáciu?

Musíte ušetriť

min. 30%

primárnej energie oproti stavu pred obnovou

Musíte zahrnúť

min. 1

opatrenie zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností (Skupina opatrení A)

Na čo všetko môžem získať dotáciu?

Skupina opatrení A - Zlepšovanie tepelno-technických vlastností (jedno z opatrení povinné)

 • Zateplenie obvodového plášťa,
 • Zateplenie strešného plášťa,
 • Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny,
 • Výmena otvorových konštrukcií,
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia,
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu,
 • Zateplenie podlahy na teréne

Skupina opatrení B - Inštalácia zdroja energie

 • Tepelné čerpadlo
 • Fotovoltický panel
 • Solárny kolektor
 • Plynový kondenzačný kotol
 • Rekuperácia
 • Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov 

Skupina opatrení C, D, E, F 

 • C. Zelená strecha
 • D. Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
 • E. Tieniaca technika
 • F. Odstránenie azbestu

Možnosti využitia dotácie

Fasáda

Zateplenie fasády, steny medzi vyk. / nevyk. priestorom

Strecha

Zateplenie strechy / stropu / podlahy

Okná

Výmena okien / dverí

Výmena zdroja tepla

Tepelné čerpadlo
Nový plynový kondenzačný kotol
Nový elektrokotol

Solárne panely

Fotovoltaické panely
Solárne kolektory
Rekuperácia

Iné

Zelená strecha
Akumulačná nádrž na dažďovú vodu
Tieniaca technika
Odstránenie azbestu

Kto môže žiadať o dotáciu?

 • Dotácie na energetickú obnovu budov môžete získať ako fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky
 • Musíte byť občanom členského štátu Európskej únie
 • Ste vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku na zateplenie
 • Neboli ste právoplatne odsúdený za špecifické trestné činy finančného charakteru
 • Nemáte evidované dlhy na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení

Čo musíte dodržať pri obnove, aby ste získali dotáciu?

Sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina prijímateľov

 • 95% preplatených nákladov
 • Požadovaná minimálna úspora energií: 30 %
 • Maximálna výška pomoci pri min. 30 % úspore energií: 15 000 eur + DPH* (DPH hradená štátom)

Štandardná skupina prijímateľov

 • 60% preplatených nákladov
 • Požadovaná minimálna úspora energií: 30 - 60 %
 • Výška pomoci pri 30 – 60% úspore energií: 14 000 eur + DPH (DPH hradí žiadateľ)
 • Maximálna výška pomoci pri úspore energií nad 60 %: 19 000 eur + DPH

Obnovu rodinného domu je nutné ukončiť

12 mesiacov

od schválenia žiadosti ak potrebujete stavebné povolenie; kolaudáciu

8 mesiacov

od schválenia žiadosti pri drobných stavbách ( ohlásení stavebných úprav ) 

Čo musí obsahovať žiadosť o dotáciu na zateplenie rodinného domu

Obsah žiadosti sa líši na základe toho, v akej fáze procesu zateplovania a obnovy domu sa nachádzate. Nemajte strach, pokiaľ využijete naše služby, žiadosť za vás vyplníme a pripravíme aj so všetkými potrebnými podkladmi.

S obnovou ste ešte nezačali alebo ste ju pred predložením žiadosti neukončili a podlieha stavebnému povoleniu

Vaša žiadosť musí obsahovať:

 • projektovú dokumentáciu
 • projektové energetické hodnotenie
 • stavebné povolenie
 • fotodokumentáciu východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom

S obnovou ste ešte nezačali alebo ste ju pred predložením žiadosti neukončili a nepodlieha stavebnému povoleniu

Vaša žiadosť musí obsahovať:

 • energetický certifikát pred realizáciou
 • ohlásenie drobnej stavby ( stavebných úprav ) 
 • fotodokumentáciu východiskového stavu domu
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom

Obnovu vášho rodinného domu ste ukončili a podlieha stavebnému povoleniu

Vaša žiadosť musí obsahovať:

 • projektovú dokumentáciu
 • projektové energetické hodnotenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • fotodokumentáciu stavu pred a po realizácii
 • faktúry za realizované práce
 • energetický certifikát po realizácii
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom

Obnovu vášho rodinného domu ste ukončili a nepodlieha stavebnému povoleniu

Vaša žiadosť musí obsahovať:

 • energetický certifikát pred realizáciou
 • ohlásenie drobnej stavby ( stavebných úprav ) 
 • fotodokumentáciu stavu pred a po realizácii
 • preberací protokol po ukončení stavebných prác
 • faktúry za realizované práce
 • energetický certifikát po realizácii
 • technický list
 • doklad potvrdzujúci vek rodinného domu
 • doklad o nakladaní so stavebným odpadom

UROBTE PRVÝ KROK K ČERPANIU DOTÁCIE

Naša spoločnosť Vám vie pomôcť s vybavením všetkých potrebných dokumentov k zabezpečeniu dotácie. Zadajte svoj mail a my Vám odošleme potrebné dokumenty k začatiu spolupráce.

  V prípade ďalších otázok sa nám ozvite na tel. č.: 0445525432

  Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť Hlina s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania a vytvorenia cenovej ponuky. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac informácií.

  Copyright © 2019 All Rights Reserved HLINA s.r.o. Vytvoril Magneting